Niepełnosprawni

Informacje dla niepełnosprawnych

I. OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE PORUSZAJĄCE SIĘ NA WÓZKACH, ŁAZIKACH ITP.

1. Miejsca na widowni teatru:

- POZIOM – 1 przy wejściu oraz przejściu komunikacyjnym - 2 miejsca,

- POZIOM – 2 przy przejściu komunikacyjnym blisko sceny - 4 miejsca.

2. Informacje o dojściu do miejsca na widowni, objaśnienie drogi:

Wejście do budynku teatru pochylnią od ulicy A. Grottgera. Następnie wejście na widownię z poziomu -1 dostępne miejsca przy wejściu po lewej lub prawej stronie lub kierowanie się do lewej lub prawej windy. Wybór poziomu -2 w windzie.

a) wyjście z windy od ulicy Grottgera (prawa winda) kierunek w lewo przez szklane drzwi do końca korytarza i w lewo wejście przez podwójne drewniane drzwi na widownie;

b) wyjście z windy od Alei Kultur (lewa winda) kierunek w prawo przez szklane drzwi do końca korytarza i w prawo wejście przez podwójne drewniane drzwi na widownie.

3. Informacja o toaletach przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

W teatrze dostępne są trzy toalety:

Dwie toalety usytuowane na poziomie -1 po lewej i prawej stronie w korytarzu prowadzącym na widownie (naprzeciwko wejścia do lóż).

Jedna toaleta usytuowana na poziomie -2 od ulicy Grottgera w korytarzu prowadzącym od windy na widownie.

4. Informacja o drodze ewakuacyjnej z poziomu -2

Ewakuacja z poziomu -2 odbywa się przez lewe podwójne drzwi patrząc na scenę. Następnie należy skręcić korytarzem w prawo i po lewej stronie wejściem ewakuacyjnym na wprost przez pochylnię. Tu wskazana jest osoba do pomocy podczas pokonywania pochylni. Wyjście na wprost z obiektu.

 

II. OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE NIE PORUSZAJĄCE SIĘ NA WÓZKACH

1. Miejsca na widowni teatru powinno być usytuowane przy drodze komunikacyjnej (ewakuacyjnej) na sali widowiskowej w jak najbliższym otoczeniu.

2. Informacje o dojściu do miejsca na widowni, objaśnienie drogi:

Wejście do budynku teatru pochylnią od ulicy A. Grottgera lub wejściami bocznymi (uwaga tu występują schody). Następnie wejście na widownię z poziomu -1 dostępne miejsca przy wejściu po lewej lub prawej stronie.

3. Informacja o toaletach przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

W teatrze dostępne są trzy toalety:

Dwie toalety usytuowane na poziomie -1 po lewej i prawej stronie w korytarzu prowadzącym na widownie (naprzeciwko wejścia do lóż).

Jedna toaleta usytuowana na poziomie -2 od ulicy Grottgera w korytarzu prowadzącym od windy na widownie.

UWAGA ! Podczas ewakuacji korzystanie z wind jest zabronione.