Instrukcja obsługi BIP

Instrukcja

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI PODMIOTOWEJ STRONY BIPBiuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci Internet, na których zostaje udostępniona informacja publiczna. Logo, które znajduje się w prawej górnej części strony stanowi link do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej.
Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej zamieszczane są informacje, których obowiązek publikowania nakłada na jednostkę organizacyjną ustawa z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. (Dz. U. Nr 10, poz. 68).

Dostęp do informacji publicznych zawartych w Biuletynie jest możliwy poprzez stronę główną Biuletynu posiadającą adres www.bip.gov.pl, według menu podmiotowego lub przedmiotowego albo poprzez podmiotowe strony Biuletynu.

Przejście na stronę główną internetowego serwisu informacyjnego Teatru Muzycznego dostępne jest poprzez kliknięcie linkuwww.teatrmuzyczny.euznajdującego się w prawym górnym rogu strony BiuletynuWyszukiwanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej

System Biuletynu Informacji Publicznej posiada zaimplementowany mechanizm wyszukiwawczy, który pozwala na odnalezienie wybranych pozycji w dokumentach udostępnionych w BIP.

W celu wyszukania dokumentu należy wpisać w formularz,

który znajduje się w górnej, nagłówkowej części okna systemu BIP,

 

 

numer poszukiwanego dokumentu bądź frazę, którą chcemy wyszukać. Po wciśnięciu przycisku "szukaj" system przeszuka wszystkie dokumenty udostępnione w BIP pod kątem ich numeru oraz występowania wyszukiwanej frazy w tytułach dokumentów. Następnie zostanie wyświetlona lista dokumentów, które spełniają podane kryterium wyszukiwania.Poruszanie się po stronie BIP

W celu sprawnego poruszania się po naszej stronie BIP, najlepiej wykorzystywać komputerową mysz. Aby zapoznać się z treścią danego interesującego nas działu, należy wskazać kursorem jego nazwę (nastąpi podkreślenie oraz pokaże się tzw. łapka kursora) w menu przedmiotowym lub na mapie biuletynu, a następnie kliknąć lewym przyciskiem myszy. Aby przejść ponownie do listy informacji publicznych w danym poddziale lub dziale należy wybrać przycisk wstecz w oknie przeglądarki internetowej lub wybrać interesujący nas poziom menu w ścieżce dostępu do informacji.

Informacja publiczna może posiadać w swej treści linki, czyli tzw. hiperłącza pozwalające na szybkie przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi podstronami Biuletynu lub odsyłające na inne strony www. Obecność linku w danej informacji możemy rozpoznać dzięki pojawieniu się tzw. łapki po wskazaniu kursorem jego treści. Po kliknięciu w link, zostajemy automatycznie przeniesieni na inną podstronę naszego Biuletynu (link wewnętrzny) lub do innego serwisu www (link zewnętrzny).