Sposoby załatwiania spraw

osobiście:
Sekretariat , ul. Marii Curie-Skłodowskiej 5 w Lublinie, tel. (81) 532 76 13,
godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek - piątek 7.30-15.30

za pośrednictwem poczty:
Teatr Muzyczny w Lublinie, 20-029 Lublin ul. Marii Curie-Skłodowskiej 5

za pośrednictwem poczty elektronicznej:

- sekretariat@teatrmuzyczny.eu

♦ za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP):

http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/TMLUBLIN

- przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (EPUAP) - www.epuap.gov.pl

 

Szukaj dokumentów
od do