Teatr Muzyczny w Lublinie - informacje

Dane teleadresowe

Adres
Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-029 Lublin ,
Powiat: M. Lublin
Telefon
Sekretariat: (81) 532 76 13
Organizacja Widowni: (81) 532 25 21
Dział Administracji: (81) 532 76 13 w. 7
Kasa Biletowa: (81) 532 96 65
Fax
Sekretariat: (81) 534 41 58
Zespół Sprzedaży i Organizacji Widowni: (81) 534 20 25
E-mail


Strona internetowa
Numer konta
10 1020 3147 0000 8502 0139 1093
NIP
712-010-52-31
REGON
000279551
RIK - 07

Budynek Teatru Muzycznego w Lublinie

Budynek Teatru Muzycznego w Lublinie

Teatr Muzyczny w Lublinie

Dodatkowe informacje

 

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7:30 – 15:30

Informacje

Teatr Muzyczny w Lublinie jest samorządową instytucją kultury, dla której Organizatorem jest Województwo Lubelskie. Nadzór nad Teatrem sprawuje Zarząd Województwa Lubelskiego. Teatr posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora. Siedzibą Teatru jest miasto Lublin.

 

Teatr działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392),

2. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.),

3. Statutu nadanego uchwałą nr XXXI/544/09 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 27 kwietnia 2009 r. z późn. zm.,

4. Regulaminu Organizacyjnego Teatru Muzycznego w Lublinie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr CCLXXXIX/3756/10 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 19 stycznia 2010r.

 

Celem działalności Teatru jest współtworzenie i popularyzacja kultury teatralnej we współpracy z państwowymi, samorządowymi oraz społecznymi jednostkami organizacyjnymi, a także osobami fizycznymi i prawnymi z kraju i z zagranicy.

Metryka dokumentu
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Data wytworzenia informacji:
23-10-2020
Osoba wprowadzająca informację:
admin admin
Dodano do BIP dnia:
05-10-2015